Koepoortsweg 66

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Rond 1900 ontstaan in Hoorn de eerste stadsuitbreidingen. Eerst neemt de bebouwingsdichtheid langs de belangrijkste toegangswegen toe, vervolgens worden de tussengelegen weilanden volgebouwd. Aan de Koepoortsweg ontstaat een zeer afwisselend straatbeeld met woningen van verschillende grootte en gebouwd in verschillende stijlen. Ontwikkelingen in het denken over architectuur zijn in dergelijke straten goed afleesbaar. Dit pand uit 1904 is met zijn sobere en vrij strakke ontwerp een voorzichtige beweging richting het moderne(re) bouwen dat we rationalisme noemen. Let u bijvoorbeeld op de strakke verspringende lijstgevel en de ritmiek van de vier kleine vensters in de top. Architectuurstijlen veranderen heel geleidelijk en bestaan vaak naast elkaar, de geleidelijke ontwikkeling naar moderner bouwen is hier al zichtbaar.