Koepoortsweg 49

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

Dit pand werd gebouwd in opdracht van D. Weidema, die tot dan toe in de binnenstad woonde en daar een zaak in dames- en herenkleding had. Het kwam rond 1900 veel voor dat mensen uit de (hogere) middenklasse de oude stad uittrokken en een woning vlak buiten de stad bouwden. Het was een periode waarin er steeds meer waardering ontstond voor het gezondere buitenleven. In de tuinen, die destijds grensden aan het water, stonden prachtige theekoepels. Op de historische foto ziet u de tuin van Koepoortsweg 49 met de oude theekoepel. Vermoedelijk is de theekoepel na de Tweede Wereldoorlog verwijderd.

Het huis zelf is opgetrokken in een vrij sobere interpretatie van de Jugendstil. De Jugendstil is een decoratieve en uitbundige architectuurstijl die aan de begin van de 20e eeuw in verschillende landen in Europa tot volle bloei kwam. In Nederland zijn uiteraard enkele uitbundige voorbeelden te vinden, maar vaker zien we een bescheiden interpretatie en toepassing van deze stijl, gecombineerd met de traditionele Nederlandse baksteenarchitectuur. Ook dit pand is daar een goed voorbeeld van. Het komt vooral tot uitdrukking in de manier waarop de geveltop is afgewerkt en het decoratieve gebruik van rode en gele stenen die naar de Jugendstil verwijzen.