Koepoortsweg 45

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

De gevel van dit pand kwam in 1890 tot stand, maar delen van de fundering en de bouwmuren zijn nog van vóór 1823. In deze periode was de Koepoortsweg een lommerrijke buurt met grote buitenhuizen van welgestelde Horinezen. Achter de Koepoortsweg lag de Tocht, een belangrijke vaarweg die uitkwam op de Singels rondom de binnenstad. De ruime percelen boden vrij uitzicht over het water en het open land. Koepoortsweg 45 heeft een bescheiden geveltje met een bijzondere geknikte vorm. Verder is het een vrij sober ontwerp met een cordonlijst met muizentanden die de scheiding tussen de bouwlagen markeert.
Tekst eigenaar: Gemeentelijk monument Koepoortsweg45.
In 2008 had Zorgorganisatìe Omring, eigenaar van de panden nummer Koepoortsweg43 en 45, het voornemen om deze panden te slopen. Maar een actiecomité van bewoners van de Koepoortsweg wist dit tegen te houden. Depanden zijn toen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en de
grond erachter is nu cultuurhistorische grond waarop grote historische beuken groeien. De huidige vorm van het pand dateert uit 1890, maar de fundering en bouwmuren dateren mogelijk van voor 1823. De vergunning voor de stoep voor het pand met een ijzeren hek daarop werd verleend op 8 juli 1890. Het huidige hek is in 2016 ontworpen en geplaatst door een ambachtelijke smid. De rondjes in het hek verwijzen naar het raampje boven in de gevel.
Het eerste vrouwelijke lid van de Hoornse gemeenteraad, Katharine Sundermann, woonde hier van 1890 tot 1921.
Het woonhuis heeft een bouwlaag onder een mansardekap. In 1973 werd de onderkant van de voorpui voorzien van een garagedeur. Deze pui had voor de verbouwing twee stolpramen met getoogd bovenlicht. In 1978 heeft deze garagedeur plaats gemaakt voor het huidige venster. Boven de vernieuwde ondergevel wordt de symmetrische bovengevel geleed door een overhoekse muizentand onder de verdiepingvensters en door een uitkragende koppenlaag boven de verdieping. Bovenlangs de gevel bevinden zich vijf muurankers.
Onderstaande foto’s zijn bij de laatste interne verbouwing in 2016 achter een houten wand gevonden, zij dateren uit 1865.