Koepoortsweg 32-36

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De Koepoortsweg is van oudsher een belangrijke toegangsweg naar Hoorn en ontleent zijn naam aan de Koepoort, de voormalige stadspoort van 1508 waar de weg op uitkwam. Tot de 16e eeuw was het een simpel pad. In de 17e en 18e eeuw werden er buitenhuizen gesticht door rijke Hoornse families. Er ontstond een aangename en lommerrijke omgeving. Rond 1900 werd Hoorn landinwaarts uitgebreid en dat geschiedde, zoals gebruikelijk, eerst langs de belangrijkste toegangswegen. Zo is er langs de Koepoortsweg een gevarieerd straatbeeld ontstaan met woonhuizen van verschillend formaat en uit verschillende bouwperiodes.
Koepoortsweg 32-36 werd in 1903-1904 gebouwd door en in opdracht van timmerman en aannemer Dirk Kaat. Hij bleef eigenaar en verhuurde de woningen vervolgens. Deze vorm van projectontwikkeling door particulieren zien we rond 1900 vaker en vindt vooral plaats in de gebieden vlak buiten de singels. Het betreft hier drie identieke huisjes met een mansardekap haaks op de weg. Tussen de begane grond en de verdieping zien we een cordonlijst met muizentanden.