Koepoortsplein 0

Rijksmonument
Foto 1 / 2

Deze gemetselde boogbrug is de verbinding tussen het Koepoortsplein en de Noorderstraat en loopt over de Gouw of de Tocht, want zo werd dit water in de 14e eeuw genoemd. Het was een waterstroom die vanuit het binnenland richting zee liep. Hoorn is ontstaan aan de monding van dit water. Het was een drassig veenmoeras en eigenlijk helemaal niet geschikt voor bebouwing. Maar het gebied landinwaarts was vruchtbaar en je had er veel mooie dorpen. De dorpen lagen als een ring rondom de meest geschikte toegang tot zee, de plek waar nu Hoorn ligt. Er kwamen hier dagelijks veel vreemdelingen die kaas en andere zuivelproducten van de dorpelingen kochten en hun eigen producten weer verkochten. Zo komt het dat juist op deze plek een regionaal centrum kon ontstaan.