Kleine Oostbrug met sluis

Rijksmonument
Foto 1 / 2

Het Kleine Oost is ontstaan tijdens de stadsuitbreidingen van 1576 in oostelijke richting. Eerst was de Oude Oosterpoort de stadsgrens en was dit het buitengebied van Hoorn. In 1678 werd de nieuwe Oosterpoort gebouwd en kwam het Kleine Oost officieel binnen de stadsgrenzen te liggen. De overgang van het oude naar het nieuwe deel is deze brug met sluis die precies tussen het Kleine en Grote Oost ligt. Op het landhoofd aan de zijde van de Grote Oost stond de Oude Oosterpoort, de huidige kademuren volgen de oude fundamenten van de verdwenen poort. Voor de poort lag een ophaalbrug over de stadsgracht. De inwoners van Hoorn woonden binnen de poorten, vandaar dat zij ‘poorters’ werden genoemd.