Kleine Noord 47

Rijksmonument
Foto 1 / 1

Kleine Noord 47 maakt, net zoals andere panden in deze straat, onderdeel uit van de zogenaamde Schermerpanden, de bedrijfsruimten van de Hoornse distilleerdersfamilie Schermer. Het pand kwam in 1782 als in eigendom van de eerste Schermer en zou gedurende twee eeuwen onderdeel zijn van dit bedrijf. De voorgevel is tot stand gekomen in 1855 en werd geheel in de geest van die tijd vormgegeven als klassieke lijstgevel met centraal de voordeur in een licht vooruitspringend deel. In het pand bevindt zich nog het historische winkelinterieur met kasten en schappen. Deze maken onderdeel uit van het monument. Achterop het perceel vindt u de panden aan de Dubbele Buurt 44-48 waar onder andere de likeurstokerij en de brandewijnstokerij gevestigd waren.
Tekst eigenaar: Het Kleine Noord maakte in vroeger eeuwen deel uit van de verbindingsweg van Hoorn (via het Keern) naar Wognum en het daarachterliggende land. Dit dijkje werd in 1420 met stenen geplaveid. Aangrenzende watertjes werden later gedempt. Na de grote stadsbrand van 1481 werd de straat in de volksmond ook wel “Roode Hel” genoemd. De huidige Noorderkerk is de opvolger van het in 1426 gebouwde houten bedehuis, dit werd gesticht ter ere van Onze Lieve Vrouwe Maria. De naam Dubbele Buurt is wellicht ontstaan doordat in het driehoekige blok Breed-Vale Hen-Dubbele Buurt de achtergevels van de meeste huizen tegen elkaar aangebouwd waren. Hier waren dus 2 buurten aaneen gebouwd.

Op 24 juli 1782 werd door Barent Pitersz Schermer het pand dat thans bekend staat als Kleine Noord 47 (toen bekend als Oude Noord) gekocht. In de loop van de diverse generaties Schermer, in de volksmond de natte Schermer genoemd, zijn aan het Kleine Noord, Wester Sint Jansteeg en Dubbele Buurt (destijds genaamd Varkensmarkt) diverse panden opgekocht en samengevoegd. De Schermers waren in Nederland belangrijke wijnhandelaren en distillateurs. Bij dat laatste handelden zij onder de naam “Distlleerderij De Kroon”. Vrij snel na de start van de activiteiten werden er al belendende panden bijgekocht. De panden ansich dateren echter van eerdere jaren/eeuwen. In de tijd van de Schermers is er veel toegevoegd, zowel intern als extern. Zo ontstaan de monumenten in de loop der tijden. Het geheel valt onder beschermd stadsgezicht en zijn deels rijksmonumenten en deels gemeentelijk monument.

Na het vertrek van Schermer Wijnkopers uit de binnenstad in 1997 zijn er door diverse partijen bouwplannen ontwikkeld die allen uitgingen van volledige sloop of gedeeltelijke sloop met herstel van de voorgevels aan het Kleine Noord. Doordat de plannen in de ogen van de Commissie Welstand en Monumenten van de gemeente Hoorn te weinig rekening hielden met de monumenten zijn al deze plannen afgeketst.

In 2007 zijn de panden uiteindelijk aangekocht door A-Zevenprojectontwikkeling. In samenspraak met architectenbureau TPAHG Architecten, de Gemeente Hoorn afdeling Erfgoed en de Rijksdienst Monumentenzorg is een plan ontwikkeld waarbij de monumentale panden grotendeels behouden zijn en waarbinnen 650m2 winkelruimte is gerealiseerd op de begane grond en 8 appartementen op de verdiepingen.

Om dit te bereiken zijn de grotendeels vervallen gebouwen op de binnenplaats (achter de monumenten) afgebroken en zijn de monumentale panden aan de Dubbele Buurt en het Kleine Noord volledige gerestaureerd en verlengd. Het winkelgedeelte beslaat de gehele begane grond. Ter plaatse van de oude binnenplaats bevindt zich nu de winkel waarbij het dak van de winkel dient als nieuwe binnenplaats en toegang tot de appartementen. Om de binnenplaats is bereiken is in de Wester sint Jan steeg een geheel nieuwe entree/ trappengang gecreëerd

Medio 2010 is Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V. gestart met de voorbereidende werkzaamheden de appartementen en winkel zijn uiteindelijk in 2012 opgeleverd.

De renovatie en verbouw is mede mogelijk gemaakt door diverse subsidies o.a.
? Stimuleringsfonds Economische Ontwikkeling
? Subsidie wonen boven winkels
Monumentenprijs
In 2012 heeft Aannemingsbedrijf Wit Wognum B.V. en A-Zevenprojectontwikkeling B.V. van vereniging Oud Hoorn de monumentenprijs ontvangen voor het bijzondere project. Volgens de vereniging Oud Hoorn is dit project/

Een voorbeeld van ondernemerschap en durf, van vakmanschap en liefde voor het vak en van creativiteit en inventiviteit. En het is een voorbeeld hoe zonder grote subsidies ook mooie dingen tot stand kunnen komen.