Kinderboek “Glop” educatie

In 2020 verscheen het kinderboek “Glop”. In het boek staan verhalen en vooral prachtige tekeningen over een bijzonder stukje Hoorns erfgoed. Hierbij komen monumentenzorg, archeologie en bouwhistorie samen. Afdeling Erfgoed van de gemeente Hoorn is momenteel bezig met het ontwikkelen van een erfgoededucatie lespakket rondom het kinderboek. 

Het verhaal van “Glop” speelt zich midden in de Hoornse binnenstad af. Het Glop is de tunnel van de overkluisde watergang onder het Sint Jansgasthuis die in 2015 is herontdekt. Deze tunnel was honderden jaren daarvoor aangelegd voor de afvoer van afval van de mensen in de stad erboven. Toen een zuigwagen de gang begon leeg te halen, kwamen ook de spullen die mensen in de loop der tijd hadden weggegooid weer tevoorschijn, als puzzelstukjes van wat zich hier allemaal eeuwenlang heeft afgespeeld.

Monumentenzorg, archeologie en bouwhistorie

Bij het restaureren en toegankelijk maken van het Glop kwamen monumentenzorg, archeologie en bouwhistorie samen. Ook in het kinderboek “Glop” komen deze disciplines bijeen. Op acht prenten is te zien wat er zich vanaf zo’n 4500 jaar geleden tot nu heeft afgespeeld in de bodem, in de bebouwing en in de samenleving. Het boek laat zien hoe men door de eeuwen heen heeft geleefd en gebouwd: de wooncultuur van Hoorn. Ook historische figuren, schilderijen en gebeurtenissen zoals kroniekschrijver Velius en de Hoekse en Kabeljauwse twisten zijn in de prenten verwerkt.

Een detail van een prent uit kinderboek “Glop”

Illustrator Josje van Leeuwen met kinderboek “Glop”

 
 
 

Prenten door Josje van Leeuwen

Het bijzondere initiatief om een kinderboek te maken over het Glop kwam van Josje van Leeuwen, die jarenlang werkzaam was voor Archeologie West-Friesland. Zij maakte ook de illustraties voor het kinderboek. Meervoudig Griffelwinnaar Daan Remmerts de Vries schreef er teksten bij. Kinderboek “Glop” is uitgegeven door Hoogland & Van Klaveren en is te verkrijgen bij iedere boekhandel.

Erfgoededucatie gemeente Hoorn

Afdeling Erfgoed van de gemeente Hoorn is momenteel bezig met het ontwikkelen van een lespakket voor primair onderwijs rondom het boek. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met Josje van Leeuwen en de Interne Cultuurcoördinatoren van verschillende basisscholen in West-Friesland. Ook organisaties de Blauwe Schuit en de West Friese Bibliotheken worden betrokken bij de ontwikkeling van het erfgoededucatie lespakket.