Kerkplein 39

Rijksmonument
Foto 1 / 3

De Boterhal is een oud gasthuis uit 1563 en tevens een van de mooiste voorbeelden van de vroege renaissance in Nederland. Helemaal passend bij deze bouwstijl kreeg het pand een trapgevel, kruiskozijnen met frontons daarboven en horizontale hardstenen banden. Het is een rijk ontwerp, want de gevel is overvloedig gedecoreerd met beeldhouwwerk. In het gebeeldhouwde cartouche staat het bouwjaar 1663 en daarboven is een beeld van Johannes de Doper met aan weerszijden ingemetselde gevelkopjes. Het beeldhouwwerk in de ‘trappen’ van de gevel noemen we klauwstukken, het zijn afbeeldingen van manshoge in rolwerk gevatte figuren. Ook het interieur bevat bijzondere details. In de grote zaal, waar vroeger de zieken verpleegd werden, is de originele balklaag behouden gebleven. De zware balken worden gedragen door consoles met prachtige gebeeldhouwde kopjes.