Kerkenvisie

In Nederland komen steeds meer kerken leeg te staan zonder dat er een nieuwe functie voor is. Dit betreft zowel monumentale kerken als niet-monumentale kerken. Vanwege hun specifieke vorm en indeling is het vaak lastig om een nieuwe functie voor kerken te vinden. Er zijn veel vragen over hoe we met leegstaande kerken om moeten gaan en die vragen zijn niet altijd gemakkelijk te beantwoorden. Vooral niet als het beschermde monumenten betreft. Dit alles heeft ertoe geleid dat het Rijk gemeenten vraagt om hun kerken in kaart te brengen. Op deze manier willen we voorkomen dat belangrijke en waardevolle religieuze gebouwen verloren gaan.

Kerkenvisie Hoorn

Ook de gemeente Hoorn hecht veel waarde aan het religieus erfgoed. In de gemeente Hoorn zijn prachtige kerkgebouwen en moskeeën. Van sommige verwachten we dat ze nog jaren in gebruik zullen zijn als gebedshuis, andere kerken hebben al een nieuwe functie gekregen en sommige zullen wellicht in de toekomst een nieuwe functie krijgen. Samen met de kerkeigenaren en -besturen brengen we het religieus erfgoed van Hoorn in kaart in de vorm van een kerkenvisie.

Enquête

Bent u eigenaar van een kerk of vertegenwoordigt u een kerkbestuur? Dan hebben wij u gevraagd een enquête in te vullen. De link voor de enquête kunt u per mail opvragen via erfgoed@hoorn.nl