De Hoornse Kerkenvisie is af

Het religieus erfgoed in Nederland wordt bedreigd door leegloop en sloop. De gemeente Hoorn heeft daarom samen met de eigenaren van 22 kerken en gebedshuizen een zogenaamde kerkenvisie gemaakt. Dit is gedaan op verzoek van het Platform Religieus Erfgoed Hoorn. Bekijk de kerkenvisie van Hoorn hier.

Wat is het doel van de kerkenvisie?

De kerkenvisie geeft inzicht in het religieus erfgoed van Hoorn en brengt de wensen en mogelijkheden van de eigenaren van deze bijzondere gebouwen in kaart. De kerkenvisie helpt Hoorn dan ook de komende jaren om beslissingen te nemen over kerken en om in te spelen op ontwikkelingen rondom deze gebouwen. Wat is de staat van de kerkgebouwen, hoe worden ze gebruikt en welke kansen en bedreigingen zijn er? Ook kan de kerkenvisie leiden tot meer samenwerking tussen kerkbesturen en verduurzaming van de gebouwen.

Drie acties

De gemeente heeft besloten om drie acties te ondernemen om kerken te ondersteunen. Zo zal er een kerkenloket webpagina komen waarop vragen over en door kerken gesteld kunnen worden aan de gemeente. Daarnaast zal de gemeente een netwerkbijeenkomst organiseren voor betrokkenen bij kerken en de gemeente. Tot slot biedt de gemeente energiescans aan kerkeigenaren aan, om bij te dragen aan verduurzaming van de kerken.

In de Hoornse kerkenvisie zijn alleen religieuze gebouwen opgenomen die van oorsprong als gebedshuis zijn gebouwd en die voldoende omvang hebben voor een dagelijkse gebruiksfunctie. De Dyianet Vakfi Moskee en het Foreestenhuis zijn de uitzonderingen op de regel.