Johannes Poststraat 26

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

Wanneer er in de eerste helft van de 20e eeuw of in de wederopbouwperiode een nieuwe wijk aangelegd werd, ging dit altijd gepaard met de bouw van een school en een kerk. Dat gold ook voor de uitbreidingswijk Hoorn-Noord die rond 1960 tot stand kwam. De rooms katholieke kerk werd ontworpen door architect Witlox uit Leiden. Hij liet zicht inspireren door het functionalisme, een architectuurstroming waarbij de functie het uiterlijk van het gebouw bepaalt. Er werd bij voorkeur gebruik gemaakt van moderne materialen en constructies. De klokkentoren bijvoorbeeld is uitgevoerd in beton en door hem een bijzondere vorm te geven, laat de architect zien wat er allemaal mogelijk is met dit materiaal. Het is overigens typerend voor de wederopbouwkerken om de klokkentoren als zelfstandig element tegen of naast het gebouw te plaatsen. Deze heeft doorgaans een opvallende en open vorm, zodat de klokken in het zicht hangen. Dit kerkgebouw is dus een mooi voorbeeld van de kerken uit de wederopbouw.