Italiaanse Zeedijk 24

Rijksmonument
Foto 1 / 1

De Italiaanse Zeedijk was in de 17e eeuw de meest zuidelijke dijk van Hoorn. Tot vóór 1648 was alleen de noordzijde bebouwd, maar vanaf dat jaar begon de bebouwing van de zuidelijke percelen. De 17e eeuw was een welvarende tijd voor havenstad Hoorn en daarom werd er volop gebouwd. De Italiaanse Zeedijk ontwikkelde zich tot een prachtige woonomgeving met huizen van rijke kooplieden. In de 19e eeuw echter liep de welvaart drastisch terug en trad het verval in. Vele historische panden aan de Italiaanse Zeedijk zijn sindsdien gesloopt en daarom rest ons nu nog een handvol van de historische bebouwing. Dit pand bijvoorbeeld heeft de tand des tijds overleefd. Het is een dubbele woning uit de 18e eeuw en ontleent zijn monumentale karakteristiek vooral aan de opvallende vorm van de deuren en ramen.