Het Glop

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Toen in januari 2015 na hevige regenval de bestrating in ’t Glop wegzakte, werd deze bijzondere 16e -eeuwse watergang ontdekt. De oude tunnel is onderdeel van een stelsel van watergangen en riolen dat vroeger onder de straten van Hoorn liep. Het deel onder de Boterhal dateert van voor 1563 en is daarmee het oudst nog bestaande stuk riool in Hoorn. Op de meeste plekken zijn de riolen vervangen en verwijderd, maar dat was hier onder de Boterhal niet mogelijk en daarom is de watergang in de vergetelheid geraakt. Dat is bijzonder, want het riool was zelfs nog in gebruik, de wc’s van de Boterhal loosden erop en zodoende is de tunnel dan ook helemaal dichtgeslibd. Vereniging Hendrick de Keyser is nu eigenaar van het monument en heeft met steun van Gemeente Hoorn en de Provincie Noord-Holland de watergang gerestaureerd en voor publiek toegankelijk gemaakt.