Hervormde kerk Zwaag

Rijksmonument Kerkelaan 8
Foto 1 / 3

Op deze plek stonden eerder een houten en een tufstenen kerk. Uiteindelijk kreeg het gehucht Zwaag rond 1560 de huidige gemetselde kerk. Deze gotische kerk bestaat uit een toren, een eenbeukig schip en een lager koor. De bouwdelen zijn koud tegen elkaar aan gemetseld en daaruit kunnen we opmaken dat de kerk in verschillende bouwfasen tot stand gekomen is. Dit is logisch, aangezien de bouw van een dergelijke kerk wel tot 50 jaar of langer kon duren! Het naar boven toe versmallen van de toren noemen we ‘verjongen’.

Het schip is opgebouwd uit een borstwering van deels tufsteen en deels kloostermoppen, het muurwerk daarboven is in baksteen opgetrokken. De muren zijn dus gemaakt van oudere en nieuwere materialen. Het schip is vijf traveeën lang, de traveeën zijn de ruimtes tussen de steunberen waarin een venster of een toegang zit. Geheel in de geest van de gotiek zijn hier spitsboogvensters toegepast met de typische versiering in de top die maaswerk wordt genoemd. Zoals gebruikelijk in Zwaag en omgeving kreeg de kerk een houten tongewelf, want dat was goedkoper en bovendien lichter. Een beperkt gewicht was niet onbelangrijk op de drassige gronden die je hier aantrof.

ANWB Dit project is in samenwerking met de ANWB tot stand gekomen.