Schoolsteeg 1-3

Rijksmonument
Foto 1 / 2

Het Grote Oost is een van de oudste straten van Hoorn en ligt op het oude dijklichaam van de West-Friese Omringdijk. Toen Hoorn nog aan de open zee lag, had men met eb en vloed te maken. Meerdere malen zijn de straten en huizen van hoorn door overstromingen geteisterd. Dit soort dijken moest het water buiten de deur houden. U herkent het dijklichaam nog aan de aflopende steegjes die loodrecht op het Grote Oost staan. Door de centrale ligging was het Oost al van oudsher een geliefde plek om te wonen en te werken. In de 17e eeuw werd deze woning gebouwd. In de loop der jaren is de eenvoudige puntgevel gepleisterd. De zijgevel is overkragend, dat betekent dat hij licht naar voren helt. De vensters in de zijgevel zijn van de 17e eeuw, deze zijn dus drie- tot vierhonderd jaar oud!