Grote Oost 35

Rijksmonument
Foto 1 / 1

Het Grote Oost is een van de oudste straten van Hoorn en ligt op het oude dijklichaam van de West-Friese Omringdijk. Toen Hoorn nog aan de open zee lag, had men met eb en vloed te maken. Meerdere malen zijn de straten en huizen van hoorn door overstromingen geteisterd. Dit soort dijken moest het water buiten de deur houden. U herkent het dijklichaam nog aan de aflopende steegjes die loodrecht op het Grote Oost staan. Door de centrale ligging was het Oost al van oudsher een geliefde plek om te wonen en te werken. De welgestelde burgers van Hoorn lieten hier hun huis bouwen, daarom treffen we hier meerdere riante woningen aan. Deze gevel aan nummer 35 is gebouwd in de 18e eeuw, maar vermoedelijk bevinden zich in het pand nog oudere elementen. Huizen werden in de 18e en 19e eeuw namelijk regelmatig gemoderniseerd door alleen de voorgevel, die in het zicht lag, te vervangen. De lage muurtjes aan weerszijden van de ingang zijn oude stoepbanken.