Grote Oost 32

Rijksmonument
Foto 1 / 3

Deze trapgevel lijkt heel oud, maar niets is minder waar. Hij ging in 1900 grondig op de schop. Men heeft hem toen oud laten lijken, dat noemen we historiserend bouwen. De gevel is rijk gedecoreerd met zandstenen banden, siermetselwerk, glas-in-lood en gevelstenen. Op de centrale gevelsteen staat een schildpad in een holletje met dreigende wezens om hem heen. De Latijnse tekst Bene qui latuit, bene vixit betekent Hij die zich goed verborgen heeft gehouden, heeft goed geleefd. Deze gevelsteen gaat over goed en kwaad en over het weerstaan van verleidingen. Aan weerzijden van de steen ziet u leeuwenkopjes en bovenin de gevel nog een engelenkopje. Dit soort gevelkopjes kwamen veel voor en hebben een decoratieve functie.