Grote Oost 31

Rijksmonument
Foto 1 / 1

Het Grote Oost is een van de oudste straten van Hoorn en ligt op het oude dijklichaam van de West-Friese Omringdijk. Toen Hoorn nog aan de open zee lag, had men met eb en vloed te maken. Meerdere malen zijn de straten en huizen van hoorn door overstromingen geteisterd. Dit soort dijken moest het water buiten de deur houden. U herkent het dijklichaam nog aan de aflopende steegjes die loodrecht op het Grote Oost staan. Door de centrale ligging was het Oost al van oudsher een geliefde plek om te wonen en te werken. De welgestelde burgers van Hoorn lieten hier hun huis bouwen. Deze woning kwam al in de 17e eeuw tot stand, zo hebben we kunnen opmaken uit een prachtig sleutelstuk dat nog in het pand aanwezig is. De gevel is jonger, deze werd gebouwd in de 19e eeuw. De gepleisterde gevel heeft een statig karakter, maar verder is het huis vrij bescheiden vormgegeven.