Grote Oost, richting Postkantoor en Roode Steen compri