Grote Noord 104

Rijksmonument
Foto 1 / 1

U kijkt naar een diep pand aan het Grote Noord waarvan de pui in de 20e eeuw gemoderniseerd is. In de voorgevel zit een bijzondere gevelsteen waarover veel gezegd en gespeculeerd is. De steen heeft een omlijsting die lijkt op een klassiek tempeltje, we spreken daarom ook wel van een aedicula-omlijsting. In het tempeltje zien we de portretten van twee mannen met daaronder de tekst: In de twe vergulde hofd. Mogelijk zijn het de portretten van de Griekse filosofen Heraclitus, de zuurkijker en Democritus, de olijkerd. Deze portretten zouden verband houden met de Gecommitteerde Raden van West-Friesland, die tijdens hun vergaderingen natuurlijk ook afwisselend blij en ontstemd geweest moeten zijn. Het is echter niet eens zeker of de Gecommitteerde Raden hier daadwerkelijk hun vergaderplaats hadden, de betekenis van deze bijzondere gevelsteen blijft een raadsel.