Grote Noord 1

Rijksmonument
Foto 1 / 2

Het Grote Noord ontleent zijn naam aan de ligging in noordelijke richting gezien vanuit de stad. De straat ligt op een oud dijklichaam waar oorspronkelijk zelfs een water langs liep. De straatwand van het Grote Noord is divers, we treffen hier panden uit verschillende eeuwen aan. Dit pand aan nummer 1 heeft een ingezwenkt halsgeveltje met voluten op de schouders en een gebogen fronton in de top. Op de gevelsteen ziet u het bouwjaar, anno 1698. Het pand kwam in de nadagen van de Gouden Eeuw tot stand. In die tijd waren halsgevels en trapgevels er in de mode. Het pand heeft de tand des tijds goed doorstaan. De pui is in de 20e eeuw gewijzigd, maar is echter op een vrij passende en ingetogen wijze vormgegeven.