Gemaal Oosterpolder

Gemeentelijk monument Willemsweg 71
Foto 1 / 3

In de omgeving van het gemaal Oosterpolder wordt al sinds 1453 water uit de polder naar het Markermeer (toen nog Zuiderzee) gepompt. Tot 1873 ging dat met molens: de Laanmolen, Middelste of Kleine Molen en Dijkmolen. In 1873 werd een stoomgemaal opgeleverd, waardoor de drie molens overbodig werden. Het stoomgemaal stond aan de Holenweg, op de plek van de Middelste Molen. In 1953 werd het gemaal vervangen door het aan de Willemsweg gebouwde, elektrische, gemaal Oosterpolder. Dit gemaal staat op de plek van de zogenaamde Dijkmolen. Ten westen van het gemaal stond tot 2009 een dienstwoning, deze is gesloopt vanwege de bouw van de rotonde.

Gemaal Oosterpolder is een elektrisch gemaal en heeft twee centrifugaalpompen. Omdat het gemaal nog volledig in functie is, is een van de pompen aangewezen als onderdeel van de bescherming. De andere pomp kan, als het nodig is, eventueel vervangen worden door een nieuwe pomp. De beide pompen zijn, naar aanleiding van het Marshallplan, in 1945 door de VS naar Nederland gezonden. Hun capaciteit bedraagt 65.000 liter per minuut.

Achter het gemaal is in 1975 een tweede gemaal gebouwd. Dit dieselgemaal is kleiner, maar heeft een grotere capaciteit. Het nieuwere gemaal maakt ook geen deel uit van de bescherming.