Gedempte Appelhaven 7

Rijksmonument
Foto 1 / 1

De Gedempte Appelhaven is de voormalige kade van de Appelhaven, die oorspronkelijk dus een stukje langer was. De huizen op de noordzijde, zoals dit pand aan nummer 7, staan op de oude kade. De huizen aan de zuidzijde staan in feite in de oude gracht. De Appelhaven is een van de oudste grachten van Hoorn, hij werd in 1420 aangelegd toen het stadsbestuur besloot om ‘de straten en pleinen van Hoorn te verfraaien.’ Dit pand is gebouwd in de 17e eeuw. Dat was een Gouden Eeuw, ook voor Hoorn, want de economie en handel bloeiden. De beeltenissen in het fries gaan over deze handel, de tekst D. STAT GENUA slaat waarschijnlijk op de handelscontacten met Genua. Op de gevelsteen in het midden ziet u een bas-reliëf van Genua. Links zien we het wapen van Hoorn, rechts het wapen van Zeeland.