Zo ontstond Hoorn

In 1979 werden de stad Hoorn en de dorpen Blokker en Zwaag samengevoegd tot één gemeente Hoorn.

Dorpslinten

De lintdorpen Blokker en Zwaag ontstonden al in de 12e eeuw en zijn hiermee ouder dan de stad Hoorn. In een moerassig veengebied werd de grond ontgonnen en werden dorpen gesticht. De boerderijen en tuinderswoningen werden langs de ontginningsas (dijk) gebouwd, zo ontstonden de lintdorpen.

Lintstructuur in Hoorn

Bloeiende havenstad

Hoorn ontstond in de 13e eeuw op de plek waar het riviertje de Tocht uitmondde in de Zuiderzee. Door de goede handelspositie aan zee groeide Hoorn uit tot een bloeiende havenstad, met de rijkste periode in de 17e eeuw. De 18e eeuw was een periode van economische recessie. Veel panden raakten toen in verval. De woonwijk op het Baadland verdween zelfs.

Economische groei

Vanaf de 19e eeuw groeide de economie en daarmee ook de stad. De eerste stadsuitbreidingen waren vlak buiten de singels van Hoorn. Er verschenen woningen langs de Draafsingel en de Koepoortsweg en tussen de boerderijen aan het Keern.

Uitbreidingswijken

Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier ontstonden in de eerste helft van de 20e eeuw door buurten zoals de Oranjebuurt en langs straten zoals de Eikstraat. In de tweede helft van de 20e eeuw werden grote uitbreidingswijken gerealiseerd zoals de Grote Waal, Risdam en Kersenboogerd. De meest recente grote uitbreidingswijk is de Bangert en Oosterpolder.

Kaart van cartograaf Jacob van Deventer uit 1559