Raamisolatie

Voor raamisolatie bij monumenten kunt u kiezen tussen isolatieglas en achterzetramen. Het beoordelen van vergunningsaanvragen voor raamisolatie is maatwerk. Team Erfgoed maakt een afweging tussen:

 • Hoeveel procent historisch glas zit er in de gevel? Bij 75% of meer moet dit glas behouden blijven. In dat geval kan er gekozen worden voor achterzetramen.
 • Wat zijn de consequenties voor het historische materiaal zoals glas, gewicht schuifraam, profilering raamhout?
 • Als een interieur belangrijke monumentale waarden vertegenwoordigt, is een achterzetraam niet toegestaan.
 • Worden er nog meer verduurzamingsmaatregelen genomen? Denk aan kierdichting en dakisolatie. Alleen ramen isoleren zonder dakisolatie raden wij af.

Optie 1: Isolatieglas

Isolatieglas moet kleurloos zijn. Als het venster met roeden is uitgevoerd, moeten deze intact blijven. Er zijn verschillende soorten isolatieglas:

 1. Gelamineerde beglazing (klassiek glas)
  Gelamineerde beglazing heeft een maximale dikte van 8 mm. Het is geschikt voor vensters met een kleine sponning of een venster met roedeverdeling.
 2. Dubbele beglazing (monumentenglas)
  Als het hout dik genoeg is, kan er isolerende dubbele beglazing gebruikt worden. Hierbij mag het glas maximaal 11 mm dik zijn. De afstandhouder tussen de glasbladen moet donker gekleurd zijn. Let op: Het buitenblad van gelamineerd en dubbel glas moet afgestemd zijn op de bouwperiode van het pand. Ook als er al modern floatglas in het te vervangen raam zit. Dat betekent dat bij een pand van vóór 1960 het buitenblad van getrokken glas moet zijn. Dit is om weerspiegeling te voorkomen. Historisch enkel glas weerspiegelt nauwelijks. Dubbele beglazing weerspiegelt veel. Een getrokken buitenblad vermindert die weerspiegeling.
 3. Vacuümglas
  Een type isolatieglas dat in opkomst is, is vacuümglas. Dit glas is 8 mm dik met een isolatiewaarde die vergelijkbaar is aan HR+++ glas. Daarmee kan het een uitkomst zijn voor ramen met een kleine sponning. Alleen vacuümglas zonder absorptiepunt en/of vacuümdop is onder voorwaarden toegestaan in monumenten. Bij vacuümglas is geen extra getrokken buitenblad verplicht omdat de weerspiegeling nauwelijks meer is dan oud enkel glas. Bovendien scheelt dit in de dikte van het glas.

Typen isolatieglas: klassiek gelamineerd glas, dubbel glas (monumentenglas) en vacuümglas

Optie 2: Achterzetramen

Is het niet mogelijk om de ramente voorzien van isolatieglas? Dan is een achterzetraam ook een optie. Achterzetramen worden aangebracht aan de binnenzijde. Het beperkt zowel warmteverlies als geluidshinder en vergroot de veiligheid. Een voordeel is dat het bestaande raam gehandhaafd kan blijven. Achterzetramen kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden. Om het historische beeld van het venster zo min mogelijk te verstoren, is het belangrijk om de structuur en detaillering van de achterzetramen af te stemmen op het historische raam. Ook moet er tussen het venster en het achterzetraam goede ventilatie zijn met buitenlucht om condens te beperken.

Vergunning aanvragen

Voor de meeste oplossingen van raamisolatie heeft u een vergunning nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Omgevingsvergunning monumenten.

Bron: gemeente Leiden