Draafsingel 46-47

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 2

De Draafsingel was van oudsher een lommerrijke straat langs de Singelgracht. Tot ver in de 19e eeuw was de noordzijde van de Draafsingel nog buitengebied, maar vanaf het einde van de 19e eeuw heeft de stad zich in deze richting uitgebreid. Het bleek een aantrekkelijke woonlocatie voor welvarende burgers. Dit dubbele herenhuis uit 1913 is gebouwd naar ontwerp van de Hoornse architect H.J. Cramer. Het pand is symmetrisch van opzet en de architect heeft middels balkons en erkers veel plasticiteit in de gevel aangebracht. Het pand kreeg prachtige grote vensters. Rond de eeuwwisseling nam het bewustzijn over ‘gezond wonen’ toe en ging men op zoek naar een gezonde leefomgeving met voldoende ruimte, lichtinval en frisse lucht.