Draafsingel 33,34,35,36

Gemeentelijk monument

De Draafsingel was van oudsher een straat langs de Singelgracht met aan weerszijden een prachtige bomenrij. Het buitengebied, ten noorden van de singels, was tot aan het begin van de 20e eeuw een landelijk gebied. In de loop van de 19e eeuw nam de bebouwing aan de Draafsingel toe. Particulieren lieten hier een huis bouwen en regelmatig werden er woningen gebouwd door aannemers of bouwverenigingen. Deze rij van vier woningen is in 1921-1922 gebouwd door de Hoornsche Corporatieve Bouwvereniging. Onderdeel van hetzelfde plan zijn enkele woningen aan de noordzijde van de Venenlaan. Het was het eerste en enige project van deze vereniging van gemeenteambtenaren, die zich als doel gesteld had om iets te doen aan de nijpende woningnood en daarom vlak buiten het centrum woningen voor de kleine middenstand lieten bouwen. Dit soort initiatieven is kenmerkend voor het toenemende sociale bewustzijn aan het begin van de 20e eeuw.