Dorpsstraat 70

Gemeentelijk monument

Deze voormalige tuinderswoning met een hoge uitgebouwde middenpartij kwam tot stand in 1929-1930. Fruit en groente gedijen goed op de vruchtbare veengrond en daarom groeide het gebied rondom Blokker en Zwaag uit tot een van de grootste fruitteeltgebieden van Nederland. De tuinderswoningen werden langs de linten gebouwd, achter op het perceel waren de fruitkassen en de boomgaarden. In het ontwerp van deze woning is de tijdsgeest van het interbellum duidelijk zichtbaar. De entreepartij met smalle zijlichten, de glas-in-lood vensters en de houten bloembak zijn elementen die veel toegepast werden in de architectuur van de Amsterdamse School, een bouwstijl die in het Interbellum in zwang was.