Dorpsstraat 39

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De Dorpsstraat is een van de oudste bebouwde gebieden in deze omgeving, al in 1175 verschenen hier de eerste houten huizen op kleine terpen. Van deze eerste fase is ons natuurlijk niets bovengronds nagebleven, maar gelukkig zijn er meerdere monumenten die de linten sieren. Daar is deze stolp een mooi voorbeeld van. Het vierkant, de houten draagconstructie, is vermoedelijk 17e eeuws. Op oude kadastrale kaarten is te zien dat de oude boerderij een voorhuis had, wat later gesloopt werd. Rondom het oude vierkant zijn door de jaren heen de verschillende onderdelen steeds vernieuwd. De gevels bijvoorbeeld zijn vermoedelijk in de late 19e eeuw gebouwd en ook de schuur achter op het perceel komt uit deze periode. Zelfs in de recente geschiedenis hebben er wijzigingen plaats gevonden. In 2002 werd namelijk de bovenverdieping opnieuw ingericht en kwam ook de dakkapel tot stand. Aan deze stolp kunnen we zien hoezeer monumenten aan verandering onderhevig zijn. In iedere fase wordt er wel iets gewijzigd, verwijderd of toegevoegd.