Dorpsstraat 253

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Deze voormalige tuinderswoning “Sonnevanck” kwam tot stand in 1929-1930. We denken dat de woning ontworpen en gebouwd is door de plaatselijke timmerman Cornelis Klaaszoon Quant. Hij kocht het terrein in 1929 van kastelein en tuinder Jan Appelman. Fruit en groente gedijen goed op de vruchtbare veengrond en daarom groeide het gebied rondom Blokker en Zwaag uit tot een van de grootste fruitteeltgebieden van Nederland. In omvang en economisch belang konden Blokker en Zwaag met de Betuwe meedingen! De tuinderswoningen werden langs de linten gebouwd, achter op het perceel waren de fruitkassen en de boomgaarden. Pas in de loop van de 20e eeuw werden de fruitkwekerijen opgeheven en kwamen er steeds meer woningen langs de Dorpsstraat tot stand. Het agrarische gebied werd langzaam door de bebouwde kom opgenomen.