Stad van de Gouden Eeuw

De grote bloeitijd van Hoorn ligt in de Gouden Eeuw, de periode tussen 1560 en 1660. Hoorn had in die tijd een handelshaven van betekenis en een kamer in de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). In deze tijd groeide Hoorn van kleine middeleeuwse stad tot een havenstad van formaat. Straten werden verbreed en verhard. En er kwamen nieuwe gebouwen, woningen en verdedigingswerken.

Ervaar de Gouden Eeuw in de binnenstad

Tegenwoordig leven de rijkdom en invloed van Hoorn voort in monumentale gebouwen, grootse architectuur en musea vol historische schatten. De pakhuizen, havens en mooie huizen; alles ademt de welvaart van de 17e en 18e eeuw uit. De belangrijkste iconen van Hoorn werden gebouwd in de Gouden Eeuw. Er is natuurlijk de voormalige Hoornse kamer van de VOC in de Muntstraat. Aan de gevel is nog steeds het monogram van de VOC te zien. Het College van Gecommitteerde Raden vergaderde in het Statencollege aan de Roode Steen, nu het Westfries Museum. Het Statenlogement aan de Nieuwstraat was het logeeradres van dit college. Het pand kreeg in 1613 zijn prachtige ‘renaissance’ voorgevel. De nieuwe Waag van Hoorn werd gebouwd in 1609, naar ontwerp van de beroemde architect Hendrick de Keyser.

Foto: Benno Ellerbroek