Buitendijks land bij De Hulk

Provinciaal monument Noord

De gemeente Hoorn telt twee provinciale monumenten die de gemeentegrens overschrijden. Een is de Westfriese Omringdijk en het ander is een stuk buitendijks land dat bij de omringdijk hoort. Het buitendijkse land ligt bij De Hulk en maakt hier deel uit van een natuurgebied. Het land is mogelijk ontstaan door aanslibbing. Hoewel er over gemeld wordt dat het nog oud land is van voor 1391, is dit zeer waarschijnlijk niet mogelijk. In 1391 werd een dijk die van het West in Hoorn naar Lutje-Schardam liep doorgestoken. Daarna is al het land in de loop der jaren weggespoeld. Nabij het buitendijks land liggen binnendijks ook meerdere dijkdoorbraken, zogenaamde wielen of walen, waardoor het vrijwel zeker is dat het buitendijkse land daarna is aangeslibd.