Breed 38-40 voor de bouw van de Gekroonde Jaagschuit