Rijks HBS zonder splitsing en zonder bomenlaan, datum onbekend