Overzicht Binnenluiendijk, C. Hoogendijk, RCE, 1930