Binnenluiendijk 2

Rijksmonument
Foto 1 / 2

De Binnenluiendijk was een dijklichaam dat in 1576 aangelegd werd ter bescherming van de nieuwe haven de Karperkuil. Op de vrijgekomen grond op de dijk werden nieuwe huizen gebouwd. Op deze plek kwamen aanvankelijk twee afzonderlijke woningen tot stand. Deze werden in 1689 in gebruik genomen als hoofdkantoor voor de Hoornse bewindhebbers van de West Indische Compagnie. Dat was ook het moment dat de beide panden samengevoegd werden en er een nieuwe voorgevel kwam. Bij de zijgevel kunt u zien dat een nieuw bouwdeel voor twee oudere huizen staat. Voor de vormgeving van de nieuwe voorgevel liet men zich inspireren door het Franse hof, we spreken ook wel van de Lodewijk XVI-stijl. De strenge en symmetrische opzet van de gevel en de klassieke elementen gaven het pand de uitstraling die bij zijn nieuwe eigenaar paste. Na de opheffing van de Compagnie zou het pand verscheidene functies krijgen en in 1872 zou werd het in gebruik genomen als logegebouw van de vrijmetselaars.