Bierkade 2

Rijksmonument
Foto 1 / 1

In 1420 werd de nieuwe Appelhaven gegraven, ‘nieuw’ omdat de Nieuwendam al als haven in gebruik was. Tussen de beide havens ontstond toen een eiland dat het Venidse werd genoemd, naar Venetië dat ook uit eilanden bestaat. Het was altijd een drukte van belang in de havens, met schepen die af en aan meerden en karren die van en naar de stad reden. Op de kades stonden de pakhuizen waar de handelswaar opgeslagen werd. Het noordelijke deel van het Venidse werd vanaf de 18e eeuw Bierkade genoemd, omdat de schepen uit Hamburg en Bremen hier hun biervaten losten. Op de gevel van het 17e -eeuwse pakhuis Londen zien we twee gevelstenen die over de bierhandel gaan. Het ene toont een paard voor een slede met biervaten en op het andere zien we twee mannen die een biervat dragen.