Bierkade 1

Rijksmonument
Foto 1 / 1

In 1420 werd de nieuwe Appelhaven gegraven, ‘nieuw’ omdat de Nieuwendam al als haven in gebruik was. Tussen de beide havens ontstond toen een eiland dat het Venidse werd genoemd, naar Venetië dat ook uit eilanden bestaat. Het was altijd een drukte van belang in de havens, met schepen die af en aan meerden en karren die van en naar de stad gingen. Op de kades stonden de pakhuizen waar de handelswaar opgeslagen werd. Het noordelijke deel van het Venidse werd vanaf de 18e eeuw Bierkade genoemd, omdat de schepen uit Hamburg en Bremen hier hun biervaten losten. Natuurlijk werd er meer verhandeld dan alleen bier. De kaashandel bijvoorbeeld was een van de belangrijke pijlers van de Hoornse economie. Kaaspakhuis De Zon werd in 1874 gebouwd na de sloop van een ouder pakhuis dat dezelfde naam droeg. Het ontwerp is van de Hoornse architect A.C. Bleijs en de opdrachtgevers waren de kaashandelaren Tjepke Kroon en zonen.