Berkhouterweg 26

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Deze Joodse begraafplaats dateert van 1969, maar de grafstenen die u hier ziet zijn veel ouder. Op de hoek van De Weel en het Keern, waar nu de toegang is tot de Grote Waal, was eerst een begraafplaats die al bestond vanaf het jaar 1778. Ten behoeve van de aanleg van de nieuwe wijk, werd de begraafplaats overgebracht naar de algemene begraafplaats aan de Berkhouterweg. Dit was een zeer uitzonderlijke situatie, want het is een Joodse regel dat begraafplaatsen niet worden geruimd. Begraafplaatsen staan bij joden in hoog aanzien. De band met het voorgeslacht is erg sterk en daarom blijven joden de graven van gestorven familieleden bezoeken. Alle stoffelijke resten en grafstenen van de oude begraafplaats hebben op deze nieuwe locatie dan ook een plekje gekregen. Joodse begraafplaatsen zijn sober van aard, er worden bijvoorbeeld geen bloemen bij de graven gelegd. Dit komt voort uit de gedachte: Met lege handen komt men op de wereld en met lege handen verlaat men de aarde ook weer (Job1:21).