Bangert 55

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

De naam Bangert hangt samen met ‘boomgaard’, want boomgaarden trof je in dit voormalige tuindersgebied overal aan. Fruit en groente gedijen goed op de vruchtbare veengrond en daarom groeide het gebied rondom Blokker en Zwaag uit tot een van de grootste fruitteeltgebieden van Nederland. De tuinderswoningen werden langs de linten gebouwd, achter op het perceel waren de fruitkassen en de boomgaarden. Tussen de weg en de woningen lag het water en ieder perceel werd ontsloten door een eigen brug. Op sommige plekken, zoals hier, is deze situatie behouden gebleven. Deze voormalige tuinderswoning werd al in 1880 gebouwd. Het pand heeft een symmetrische opzet met centraal gelegen de entree. In het muurwerk zien we sierankers, maar verder ontbreekt het aan ornament en detail. De 19e eeuw was een periode van armoede en recessie, het sobere ontwerp is passend bij deze periode en blijkbaar bij de portemonnee van de opdrachtgever. Let u bijvoorbeeld op de detaillering van andere woningen aan de Bangert die veelal wat rijker vormgegeven zijn. Het is overigens juist deze afwisseling en veelzijdigheid waaraan het lint zijn bijzondere karakter ontleent.