Bangert 36

Gemeentelijk monument

Blokker ligt in een voormalig tuindersgebied dat, samen met de Betuwe, ooit tot de grootste tuindersstreken van Nederland behoorde. Dat heeft alles te maken met de bodemgesteldheid van dit oude veengebied, waarop fruit bijzonder goed gedijde. De fruittelers zijn verdwenen, maar de oude lintdorpen met hun prachtige monumenten zijn behouden gebleven. De Bangert is zo een lint dat als verbindingsweg tussen Blokker en Zwaag fungeerde. Tussen de oude boerderijen en tuinderswoningen werden steeds meer woningen gebouwd en zo werd het gebied langzaam door de bebouwde kom opgenomen. Dit woonhuis dateert nog van de late 18e of vroege 19e eeuw. Het is sober vormgegeven en opgebouwd uit een bouwlaag met een kap. De topgevels hebben windveren en een eenvoudige makelaar. Het huis is typerend voor de lintbebouwing, juist vanwege zijn eenvoud. In het interieur is een oude smuiger behouden gebleven. Een smuiger is een bijzonder type schouw met prachtige betegelde wanden die we vooral tegenkomen in oude boerderijen en huizen op het platteland. De wanden van deze smuiger zijn betegeld met witte en paars-witte tegels.