Baanstraat 13-25

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 4

Aan de noordzijde van de Baanstraat vindt u deze rij van arbeiderswoningen. De woningen zijn gebouwd in 1864-1865 in opdracht van de Vereeniging tot het Verstrekken van Woningen aan Arbeiders en Mingegoeden te Hoorn. Deze vereniging was opgericht om te zorgen voor betere huisvesting voor arbeiders en mingegoeden. Dit soort initiatieven kenmerken de 19e eeuw, een tijd waarin de sociale zorg groeide en waarin er steeds meer aandacht kwam voor de woonomstandigheden van deze groepen. Het ontwerp voor de woningen kwam van de Hoornse architect Wolterus van der Horst (1803-1869)