Achterom 3-5

Rijksmonument
Foto 1 / 2

Dit bijzondere pand kent een lange geschiedenis. Het werd in de 17e eeuw bewoond door Burgemeester Albert Sonck, die het rechter gedeelte van het pand bij de bouw in 1615 aan het bestaande linker pand uit 1596 koppelde. De prachtige monumentale gevel met de dubbele trapgevel kwam dus in twee bouwfases tot stand. Daarachter gaan gebouwen schuil die tijdens verschillende bouwfases in de 18e en 19e eeuw, en in een bouwcampagne over de periode 1924-1939 tot stand kwamen. De ogenschijnlijk symmetrische gevel maskeert de onregelmatigheid die erachter schuil gaat, in de 17e eeuw hield men van symmetrie! Centraal in de gevel zien we de entree, gevat in een klassieke omlijsting. Aan weerszijden daarvan de twee trapgevels. Deze zijn met gemetselde banden en bogen geheel vormgegeven in de geest van de Hollandse Renaissance, een stijl die in de 17e eeuw zeer in trek was. Het pand is jarenlang als burgemeesterswoning in gebruik geweest. Later werd het betrokken door de Diaconie, centrum van armenzorg van de gereformeerde gemeente in Hoorn. Aan deze functie ontleent het gebouw zijn naam ‘Diaconiehuis’.