Achterom 115, Breed 36

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Het Achterom was vroeger onderdeel van het grachtenstelsel van Hoorn. In de tijd dat hier een gracht liep, heette de straat Burchwal. De gracht stond via het Kuil in verbinding met zee. Nadat de Burchwal gedempt was, kreeg de straat een nieuwe naam, gebaseerd op de verscholen ligging achter de deftige straten van de binnenstad. Het is altijd een plek geweest van bedrijvigheid, kleine ondernemers vonden hier een onderkomen. In dit pakhuis was bijvoorbeeld lange tijd een bakker gevestigd en nu is er een kantoor gevestigd. De functioneel gebouwde pakhuizen, die natuurlijk vooral gericht waren op laden en lossen, blijken zeer goed te kunnen beantwoorden aan de eisen van een nieuwe functie. Vele pakhuizen worden daarom herbestemd als woning of kantoor. Zo krijgen de monumenten een nieuwe toekomst en blijven zij met hun monumentale waarde de straatwand sieren. Dat dit hoekpand in 1881 tot stand kwam kunt u aflezen aan de jaartalsteen in de gevel. Het grote woonhuis alias bedrijfspand is geheel in de geest van de neorenaissance gebouwd. Het pand kreeg een trapgevel met in de top een driehoekige bekroning, die we fronton noemen. De gevel wordt door horizontale banden in vlakken opgedeeld en het metselwerk wordt gesierd door natuursteen, beeldhouwwerk in de vorm van leeuwenmaskers en sierankers. Deze sierankers hadden overigens wel degelijk een functie, ze verankerden het muurwerk aan de achtergelegen houtconstructie. De rijke vormgeving beperkt zich vooral tot de voorgevel, de zijgevel aan het Achterom is veel soberder uitgevoerd.