Achter de Vest 34

Gemeentelijk monument
Foto 1 / 1

Oorspronkelijk lag hier het Doelenveld, het voormalige oefenterrein van de Schutterij. In 1910 werd de ommuring van het Doelenveld gesloopt en een jaar later kwam deze gemeentelijke gymnastiekschool tot stand. De prachtige 17e-eeuwse poortjes die ooit toegang gaven tot het Doelenveld kregen aan weerszijden van de gymnastiekzaal een nieuwe plek. Het gebouw heeft gevels in neorenaissancestijl, met pilasters die over de hele hoogte van de gevel lopen en het muurwerk in vijf traveeën of vensterassen verdelen. De ramen liggen in een verdiept vlak met aan de bovenzijde een gemetselde boog waarin natuurstenen sluit- en hoekstenen zitten. Een deel van de natuurstenen ornamenten is afkomstig van een stadsfabriek die hier om de hoek stond en in 1911 gesloopt was. Dit soort elementen waren kostbaar en werden daarom hergebruikt bij nieuwbouw.